Město Brno

Brno je centrem jižní Moravy a krajské město Jihomoravského kraje. Rozlohou i počtem obyvatel je druhým největším městem České republiky. Leží na jihovýchodě České republiky na soutoku řek Svratky a Svitavy. Vzhledem ke strategické geografické poloze ve střední Evropě a výborné dopravní dostupnosti, kterou zajišťuje napojení na dálnice, rozsáhlá železniční síť a mezinárodní letiště, je Brno centrem průmyslu a obchodu. Ve městě trvale působí jak tuzemské, tak zahraniční společnosti.

V soukromém i veřejném sektoru se Brno stalo dynamicky se rozvíjejícím centrem průmyslu, obchodu, vědy, informačních technologií, výzkumu a inovací s podnikatelskými inkubátory a centry excelentní vědy. Některá z vědeckých center mají vazby s místními univerzitami. Vysokých škol je v Brně čtrnáct s celkem třiceti čtyřmi fakultami a třemi univerzitními kampusy. Brno se také pyšní moderní hvězdárnou, která je jednou z nejlépe vybavených hvězdáren na světě.

Díky ideální poloze ve středu Evropy a široké škále ubytovacích zařízení je Brno vyhledávanou destinací jak pro veletržní a kongresovou turistiku, tak i pro firemní akce. Brno je významným veletržním městem také díky areálu brněnského výstaviště, kde se v průběhu roku pořádají tuzemské i zahraniční výstavy, kongresy a veletrhy. Areál brněnského výstaviště je již od roku 1928 jedním z nejznámějších veletržních komplexů na světě. Z hlediska architektonického je výstaviště jednou z jedinečných funkcionalistických staveb, které je možné v Brně vidět.

Funkcionalistickým dílem je také vila Tugendhat, která je v České republice jedinou stavbou moderní architektury, která je zapsána na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Vilu Tugendhat navrhl architekt Mies van der Rohe pro manžele Fritze Tugendhata a Gretu Tugendhatovou, dříve Löw Beerovou. Otec Grety vlastnil Löw Beerovu vilu, situovanou v Černých polích nedaleko vili Tugendhat.

Dominantou města je hrad Špilberk. Už z dálky nelze přehlédnout kopec porostlý zelení s mohutnou pevností na vrcholku. Vzhledem ke své poloze ve středu města je také místem konání slavností, festivalů a divadelních představení. Druhým brněnským hradem je hrad Veveří, který se vypíná nad brněnskou přehradou. Hrad Veveří je oblíbeným výletním místem, díky jeho poloze, která umožňuje spojit návštěvu hradu s projížďkou na parníku.

V Brně je možné navštívit i některé z dalších pamětihodností, jako například katedrálu sv. Petra a Pavla, jejíž zvony odbíjí poledne už v jedenáct hodin. Tímto si Brno připomíná rok 1645, kdy se jako jediné město na Moravě ubránilo švédskému obléhání za třicetileté války. Podle pověsti se švédové po sto dvanácti dnech obléhání města, rozhodli s vojskem odtáhnout, pokud město do dvanácti hodin nepadne. Obránci však nechali zvonit poledne o hodinu dříve a Brno tak nebylo dobyto. Hrdost a nezlomnost města připomíná i hodinový stroj ve tvaru nábojnice umístěný na Náměstí Svobody, který každý den v jedenáct hodin rozehraje melodii zvonkohry. Na Náměstí Svobody, které si do dnes zachovalo svůj trojúhelníkový tvar, naleznete také Dům Pánů z Lipé, jeden z nejkrásnějších renesančních brněnských domů, nebo raně barokní morový sloup.

Poblíž Náměstí Svobody se nachází budova Staré radnice zdobené gotickým portálem, na kterém si všimnete zakřivené prostřední fiály (věžičky). Ta má podle legendy být rovná, stejně jako jednání radních, kteří kamenickému mistrovi Antonu Pilgramovi odmítli za stavbu portálu zaplatit. Ke Staré radnici se vážou i další pověsti. V průchodu Staré radnice můžete vidět tzv. brněnského draka, kterého knížeti Oldřichovi přivezl darem rytíř Albert Trut. Kníže nechal draka zavěsit do síně radnice, aby si jej mohl každý prohlédnout.

Celoročně je také možnost v Brně navštívit historické podzemí, jehož rozsáhlá síť sestává z Labyrintu pod Zelným trhem, Mincmistrovského sklepaKostnice u sv. Jakuba.

V Brně sídlí dvě významné kulturní státní instituce – Moravská galerieMoravské zemské muzeum, které je nejstarší muzejní institucí v České republice. Brno je také centrem české justice. Kromě Nejvyššího státního zastupitelství zde sídlí Okresní soud Brno-venkov, Městský soud v Brně a Krajský soud v Brně a také tři nejvýše postavené soudy soudní soustavy, a to Ústavní soud, Nejvyšší správní soudNejvyšší soud.