Konference
Závaznost soudních rozhodnutí

Nejvyšší soud České republiky pořádal za podpory Ministerstva spravedlnosti ve dnech 19. – 21. června 2017 v rámci českého předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy mezinárodní konferenci na téma „Závaznost soudních rozhodnutí“.

Cíl konference

Cílem jednání, které probíhalo v Brně, hlavním městě české justice, za účasti předsedů nejvyšších a ústavních soudů členských států Rady Evropy, soudců evropských soudů i předních akademiků, byla zejména otázka závaznosti judikatury Evropského soudu pro lidská práva, Soudního dvora Evropské unie, vnitrostátních soudů a vztahu ústavních a národních soudů v rámci vnitrostátních právních systémů. Hlavní řečníci, panelisté i moderátoři jsou nejen zástupci soudcovského, akademického i advokátního stavu, ale jejich rozmanitý kariérní profil nabízí značný prostor pro věcnou, provokativní a kritickou analýzu současných trendů evropské justice.

Více informací o Nejvyšším soudu České republiky
naleznete na www.nsoud.cz

Stručný obsah konference

První panel poskytl pohled na právně teoretické přístupy k závaznosti soudních rozhodnutí. Odpolední blok prvního dne konference byl věnován výlučně rozsudkům Evropského soudu pro lidská práva a otevřel jej předseda štrasburského soudu Guido Raimondi, po jehož vystoupení následoval odborný panel k otázce závaznosti a výkonu rozsudků ESLP a přístupu vlád členských států zejména k odsuzujícím pilotním rozsudkům ve vybraných problematických oblastech ochrany práv a svobod zaručených Úmluvou.

Třetí blok zahájil ve středu ráno tématem vzájemných vztahů obecných a ústavních soudů, přičemž zvláštní pozornost byla věnována zejména působení ústavních tribunálů na rozhodovací činnost nejvyšších a kasačních soudů. Navazující čtvrtý konferenční blok nabídl pohled na závaznost rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie nejen očima soudce a generálního advokáta lucemburského soudu. Jedním z vrcholů konference byla přednáška předsedy Soudního dvora Koena Lenaertse s názvem „Soudní dvůr a národní soudy: transparentní dialog“. Podrobný program naleznete zde.

Nejvýznamnější justiční fórum

Mezinárodní konference byla jedním z nejvýznamnějších justičních fór v rámci předsednictví České republiky ve Výboru ministrů Rady Evropy a v novodobé historii České republiky vůbec a nabídla příležitost k vzájemné výměně kontaktů i k neformálnímu setkání významných zahraničních i tuzemských hostů, a to v historickém centru Brna, v docházkové vzdálenosti od hradu Špilberk a katedrály Sv. Petra a Pavla. V závěru prvního konferenčního dne bylo v rámci recepce konané v Löw-Beerově vile možné navštívit architektonickou ikonu a jedinečnou památku UNESCO v Brně, vilu Tugendat.

Účast potvrdili

Konference se účastnil generální tajemník Rady Evropy Thorbjørn Jagland. Mezi řečníky, kteří na konferenci vystoupili, nechyběl předseda Soudního dvora Koen Lenaerts, předseda Evropského soudu pro lidská práva Guido Raimondi, předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, předseda Nejvyššího soudu České republiky Pavel Šámal, soudci Tribunálu Soudního dvora Evropské unie Irena Pelikánová a Jan Passer, generální advokát Soudního dvora Michal Bobek, ředitel odboru Právního poradenství a mezinárodního práva veřejného Rady Evropy Jörg Polakiewicz, profesor Střediska pro společenskoprávní studie na Oxfordské univerzitě Laurence Lustgarten, profesorka práva Evropské unie na Právnické fakultě Univerzity v Cambridge Catherine Barnard, soudci Nejvyššího správního soudu České republiky Zdeněk Kühn a Pavel Molek, profesor mezinárodního práva kodaňské univerzity Mikael Rask Madsen, profesor lovaňské univerzity Arthur Dyevre, docent katedry teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Wintr a další osobnosti.

Jednací jazyky

Za podpory